Wspólna konferencja prasowa WIOŚ i WFOŚiGW w Krakowie – ochrona powietrza: monitoring, kontrola, finansowanie

12 marca odbyła się wspólna konferencja prasowa Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wzięli w niej udział Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Paweł Ciećko, z-ca Ryszard Listwan oraz prezes WFOŚiGW w Krakowie pani Małgorzata Mrugała, i jej z-ca Anna Biederman-Zaręba.

Temat konferencji:Czym oddychamy w Małopolsce? Stan powietrza. Efekty i perspektywy wdrażania POP. Finansowanie” stanowił swoiste podsumowanie działań obu instytucji w 2017 r. z kilku perspektyw –monitoringowej, kontrolnej i finansowej w zakresie ochrony powietrza.

Spotkanie z mediami stanowiło element polityki informacyjnej WIOŚ i zapoczątkowało serię cyklicznych spotkań z prasą.

Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Paweł Ciećko

z-ca Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Ryszard Listwan