IV Konferencja „ŚRODOWISKO INFORMACJI” (aktualizacja)

Termin zgłaszania propozycji prezentacji na konferencję został wydłużony do 5 czerwca 2018 r.