Wykaz przedsięwzięć finansowanych ze środków NFOŚiGW

Wykaz przedsięwzięć finansowych ze środków NFOŚiGW w 2007r.

Zadanie : Zakup i instalacja aparatury kontrolno-pomiarowej dla WIOŚ w Krakowie

Kwota ogółem(zł): 498.972

Nr i data umowy dotacji: 167/2007/Wn6/MN-AP-UR/D z dnia 08.08.2007 oraz aneks nr 1/316 z dnia 28.11.2007

Efekt ekologiczny: państwowy monitoring środowiska


Wykaz przedsięwzięć finansowych ze środków NFOŚiGW w 2008r.

Zadanie : Zakup i instalacja aparatury kontrolno-pomiarowej dla WIOŚ w Krakowie

Kwota ogółem(zł):499.907

Nr i data umowy dotacji: 73/2008/Wn6/Mn-AP-UR/D z dnia 18.06.2008

Efekt ekologiczny: państwowy monitoring środowiska