Petycja z dnia 23 października 2023 r. w sprawie uciążliwości zapachowej dotykającej mieszkańców południowej części Krakowa. 

WI.7024.8.5.2023 Petycja z dnia 23 października 2023 r. w sprawie uciążliwości zapachowej dotykającej mieszkańców południowej części Krakowa.

  1. Data wpływu do tut. Inspektoratu: 27 października 2023 r.
  2. Skan petycji (w załączeniu)
  3. Odpowiedź na petycję

Załączniki:

ikona PDFPetycja z dnia 23 października 2023 r. w sprawie uciążliwości zapachowej

ikona PDF Odpowiedź na petycję