NIELEGALNY DEMONTAŻ POJAZDÓW W POWIECIE PROSZOWICKIM

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie przy współpracy z Komendą Wojewódzką Policji ujawnił odpady na terenie gminy Nowe Brzesko pochodzące z nielegalnego demontażu pojazdów.

Ilość odpadów oszacowana została na około 700 m3.  Jest to mieszanina odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne, takich jak: oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe, zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy, zużyte opony, tworzywa sztuczne

O fakcie nielegalnego deponowania odpadów, w tym odpadów palnych, poinformowano Państwową Straż Pożarną.

Trwają czynności kontrolne prowadzone przez inspektorów WIOŚ  Delegatury w Tarnowie.