Pożar archiwum Urzędu Miasta Krakowa a jakość powietrza

Trwający od soboty 6 lutego pożar w Archiwum Urzędu Miasta Krakowa nie wywiera zauważalnego  wpływu na jakość powietrza w Krakowie. Wskazania stężeń pyłów i gazów mierzonych na rozmieszczonych w Krakowie stacjach kontrolno-pomiarowych do dnia 9 lutego wykazywały niski poziom zanieczyszczeń.

Od dnia 9 lutego w całej Małopolsce daje się zauważyć wzrost stężeń pyłu PM10, jednak jest to powodowane zmianą warunków atmosferycznych, hamujących przewietrzanie.

Link:

http://monitoring.krakow.wios.gov.pl/danepomiarowe/automatyczne/parametr/pm10/stacje/46-1747-2176-1921-1752-148-1723-2326-2322-57-71-1809-2237-2260-2242-34-1973-23-1730-101-2234-78/dzienny/08.02.2021