Petycja z dnia 13 września 2023 r. w sprawie uciążliwości wynikających z prowadzonej działalności VICTORIA CENTER PRIMARY SCHOOL i przedszkola LENKOWO, zlokalizowanej przy ul. Spacerowej 8 w miejscowości Wrząsowice.

  1. Data wpływu do tut. Inspektoratu: 20 września 2023 r.
  2. Skan petycji (w załączeniu)
  3. Odpowiedź na petycję z dnia 10 października 2023 r., znak: WI.7024.8.4.2023.KB
  4. Skan odpowiedzi (w załączeniu do pobrania)

Załączniki:

  1. Przekazanie petycji dot. uciążliwości hałasowych wynikających z prowadzonej działalności VICTORIA CENTER PRIMARY SCHOOL
  2. Policja + Burmistrz – Victoria Center Lenkowo Wrząsowice (ePUAP) (8_4_2023)