Nadal niski poziom lotnych związków organicznych w Skawinie

Suma lotnych związków organicznych w dniach od 5 do 10 sierpnia mierzona na terenach byłej huty aluminium w Skawinie metodami referencyjnymi wykazuje niskie stężenia tych substancji. Korespondują one z wynikami pomiarów zaprezentowanymi przez  Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk wykonanymi w pierwszej połowie tego roku na zlecenie władz Skawiny.

System (chromatograf) jest kalibrowany przy użyciu certyfikowanego materiału odniesienia zapewniającego wymaganą spójność pomiarową i wysoką jakość wyników. W systemie znajduje się moduł automatycznej kalibracji. System podłączony jest do czerpni gazowej w stacji. Próbka powietrza jest niezależnie zasysana przez chromatograf.