Dzikie wysypiska śmieci w rejonie Drwinki pod kontrolą dzielnicowego

W porozumieniu z Komendantem Komisariatu  Policji VI w Krakowie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie informuję, że:

Dzielnicowy asp. Mariusz Jurek prowadzi działania zmierzające do ograniczenia zjawiska dzikich wysypisk śmieci umiejscowionych w rejonie rzeki Drwinka przy ul. Bochenka w Krakowie.

Powyższy plan działania ma na celu ograniczenie tego zjawiska szczególnie niepożądanego i uciążliwego dla lokalnej społeczności.

 

Dane kontaktowe:

Komisariat Policji VI w Krakowie

www.krakow.policja.gov.pl

30-863 Kraków, ul. Ćwiklińskiej 4

tel. 47 83 52917

faks 47 83 52320

e-mail: sekretariat.kp6@krakow.policja.gov.pl