Działania inspektorów WIOŚ w ramach akcji „Nielegalne Odpady 2022”

W październiku 2022 roku inspektorzy Grupy Interwencyjno-Wyjazdowej WIOŚ w Krakowie wraz z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzili 4 kolejne akcje kontroli transportów odpadów w ramach akcji „Nielegalne Odpady 2022” na terenie województwa małopolskiego. Podczas kontroli sprawdzano zgodność transportu ze szczegółowymi przepisami w zakresie transportu odpadów. W ramach przeprowadzonych działań skontrolowano łącznie 43 pojazdy.
Przeprowadzone kontrole nie wykazały nieprawidłowości.

Inspektorzy WIOŚ przypominają, że podmiot transportujący odpady obowiązany jest uzyskać wpis rejestrowy w BDO, a obowiązek ten dotyczy również podmiotów zagranicznych wykonujących transport odpadów przez terytorium RP, nawet jeśli punkt początkowy transportu i punkt docelowy znajdują się poza terytorium RP.
Transport odpadów bez wymaganego wpisu w BDO zagrożony jest administracyjną karą pieniężną.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie BDO: https://bdo.mos.gov.pl/news/obowiazek-rejestracji-podmiotow-transportujacych-odpady-przez-terytorium-rp/
Kontrole transportów odpadów w różnych lokalizacjach na terenie województwa małopolskiego będą kontynuowane.

Kontrola drogowa październik 2022
Kontrola drogowa październik 2022 zd 2Kontrola drogowa październik 2022