Wylot do rzeki. Zamarznięta rzeka dookoła wylotu

Awaria zakładowej oczyszczalni ścieków

W dniu 10 lutego br. około godziny 5:30 dyżurny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu powiadomił WIOŚ Delegatura w Nowym Sączu o awarii zakładowej oczyszczalni ścieków należącej do spółki Agrotex w m. Łososina Dolna (powiat nowosądecki). Część ścieków przedostała się do wód rzeki Łososina spływem powierzchniowym oraz  systemem kanalizacji deszczowej zakładu. Pracownicy Spółki podjęli działania mające na celu zminimalizowanie skutków i zabezpieczenie przed dalszym wyciekiem ścieków. Ścieki, które przedostały się bezpośrednio do środowiska pochodzą z zakładu przetwórstwa owocowego. MWIOŚ rozpoczął w zakładzie kontrolę interwencyjną.