Rzeka Skawa w m. Wadowice

Wyciek białej substancji do wód rzeki Skawy

Służby WIOŚ w Krakowie interweniowały w terenie wskutek informacji o wycieku białej substancji wylotem z oczyszczalni ścieków przemysłowych do wód powierzchniowych rzeki Skawy w dniu 25 czerwca.

O godzinie 12:00 inspektorzy WIOŚ w Krakowie rozpoczęli wizję terenową rzeki Skawy w rejonie powyżej i poniżej wylotu ścieków przemysłowych z Fabryki Papieru i Tektury „Beskidy” Spółka z o.o., w Wadowicach.

W czasie wizji ścieki nie były odprowadzane. Inspektorzy nie stwierdzili widocznych zanieczyszczeń rzeki Skawy. Odprowadzanie ścieków odbywa się okresowo i zakończyło się przed przyjazdem inspektorów.

Inspektorzy dokonali również wizji w Fabryce Papieru.

Na miejscu zdarzenia służby WIOŚ przeprowadzili badania terenowe i dokonali poboru próbek powyżej wylotu ścieków przemysłowych z Fabryki Papieru i Tektury Beskidy Spółka z o.o., ul. Chopina 1, 34-100 Wadowice oraz poniżej wylotu ścieków przemysłowych.

Przyjęto również od PSP Wadowice próbkę (pobraną wcześniej) ścieków odprowadzanych z Fabryki Papieru i Tektury Beskidy Spółka z o.o., celem wykonania badań – zlecono badania próbek do CLB GIOŚ w zakresie następujących wskaźników: zawiesiny ogólne, ChZTCr, BZT5, azot amonowy, azot azotanowy, azot ogólny, fosfor ogólny, suma chlorków i siarczanów oraz identyfikacja IR, metale ciężkie. Czynności kontrolne będą kontynuowane 26 czerwca

Rzeka Skawa w m. Wadowice
Rzeka Skawa w m. Wadowice powyżej wylotu ścieków z Zakładu „Beskidy”
Rzeka Skawa w m. Wadowice
Rzeka Skawa w m. Wadowice poniżej wylotu ścieków z Zakładu „Beskidy”
Oczyszczalnia ścieków Zakładu „Beskidy”
Oczyszczalnia ścieków Zakładu „Beskidy”
Wylot ścieków z oczyszczalni
Wylot ścieków z oczyszczalni ścieków Zakładu „Beskidy” w Wadowicach(w okresie, w którym nie były odprowadzane ścieki)