informacja

Zanieczyszczenia z kanału burzowego poniżej stopnia Dąbie

Inspektorzy WIOŚ wczoraj, w godzinach popołudniowych przyjęli zgłoszenie dotyczące wypływu zanieczyszczeń z kanału burzowego zlokalizowanego w pobliżu stopnia wodnego Dąbie w Krakowie.

Inspektorzy udali się na miejsce zdarzenia, gdzie zaobserwowano, silny przepływ wody z kanału burzowego. W wodzie  znajdowały się widoczne cząstki stałe, m.in. środki higieniczne oraz fekalia, a woda była mętna. Na miejscu w pobliżu wylotu burzowego oraz poniżej stwierdzono charakterystyczny zapach dla ścieku komunalnego.

Inspektorzy nie zaobserwowali śniętych ryb ani filmu substancji ropopochodnych. Pobrano 3 próby wody z rzeki Wisły – 2  poniżej wylotu z kanału burzowego  i 1 powyżej wylotu kanału burzowego, w celu przekazania do analizy przez CLB.

Ze względu na warunki terenowe – brak bezpiecznego dotarcia do przelewu – odstąpiono od poboru próbki bezpośrednio z wylotu przelewu burzowego.

WIOŚ będzie monitorował parametry rzeki Wisły w obrębie przelewu burzowego przy stopniu „Dąbie”.