informacja

Piana w rzece Wildze

Zgłoszenie zapienienia rzeki Wilgi było powodem interwencji inspektorów WIOŚ w terenie w dniu 12 lipca.

Oględzinom poddano 200 m fragment rzeki Wilgi przy ul. Ludwisarzy. Inspektorzy nie stwierdzili pienienia się rzeki przed progiem wodnym. Natomiast, w miejscu spadku wody z progu wodnego dochodziło do zapieniania się wody. Piana miała biały kolor i zanikała w dalszej części rzeki.

Inspektorzy WIOŚ pobrali 1 próbkę wody, bezpośrednio przy progu wodnym.

Do GIOŚ CLB w Krakowie zlecono  wykonanie analiz fizyko-chemicznych w zakresie: zawiesiny ogólne, ChZTCr, BZT5, azot amonowy, azot ogólny, fosfor ogólny, surfaktanty anionowe, surfaktanty niejonowe.

Sprawcy zdarzenia nie ustalono.