informacja

Pożar baterii litowo-jonowych w kontenerze magazynowym na terenie zakładu w Trzebini.

W dniu 23 kwietnia br. ok. godz. 11:25 na terenie Firmy Ajax sp. z o.o. w Trzebini przy ul. Kopalnianej 19 doszło do pożaru kontenera magazynowego (adaptowanego na magazyn energii), spowodowanego wybuchem – znajdujących się wewnątrz kontenera – baterii litowo-jonowych. Jedna osoba została poszkodowana i odwieziona do szpitala. W tym dniu oraz w nocy z 23/24 kwietnia działania ratowniczo-gaśnicze prowadziły zastępy straży pożarnej z Chrzanowa oraz Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza JRG 6 z Krakowa. Do środka kontenera podawano duże ilości wody, a wykorzystując  teren utwardzony w obrębie zakładu oraz podziemny szczelny zbiornik na wody opadowej (pod rampą załadowczą) udało się zastosować obieg zamknięty wody gaśniczej. Teren zakładu jest oddalony od centrum Trzebini i otoczony terenami leśnymi.

Po otrzymaniu ok. 13:30 informacji od dyżurnego PCZK w Chrzanowie, o godz. 14:50 inspektorzy WIOŚ w Krakowie rozpoczęli czynności rozpoznawcze w terenie – na miejscu zdarzenia. Wykonywane na bieżąco badania jakości powietrza i wody przez specjalistyczne jednostki straży pożarnej nie zidentyfikowały skażenia skutkującego zanieczyszczeniem środowiska.

W godzinach porannych 24 kwietnia br. akcja gaśnicza została zakończona; dalsze działania zostały przejęte przez policję. Właściciel terenu został poinformowany o konieczności wywozu wód pogaśniczych wozem asenizacyjnym.

Inspektorzy WIOŚ w Krakowie będą kontynuować rozpoznanie możliwości skażenia środowiska oraz w dniu 25 kwietnia rozpoczną kontrolę Firmy Ajax sp. z o.o.