Sala konferencyjna, widok wzdłuż stołu na ścianie prezentacja

Narada Polsko – Słowackiej grupy ds. ochrony wód granicznych

Przedstawiciele Inspekcji Ochrony Środowiska uczestniczyli w naradzie Grupy Roboczej ds. ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniami. Spotkanie odbyło się w Nowym Sączu.

 W dniach 15-19 kwietnia 2024 roku w Nowym Sączu odbyła się 32 narada Polsko-Słowackiej Grupy OPZ. Naradzie przewodniczyła Kierownik Polskiej części Grupy OPZ Ewa Gondek WIOŚ). Ponadto w pracach grupy uczestniczyli ze strony polskiej: Dorota Łęczycka (RWMŚ), Olga Kaczor (RWMŚ), Katarzyna Bobek (CLB) Jacek Nosek (CLB) oraz  zaproszeni eksperci: Robert Patorski (PIG – PIB), Linda Tyrkiel-Cebula (WIOŚ) i Piotr Krzyżak (WIOŚ). W trakcie narady omówiono działania kontrolne podejmowane przez organy inspekcji ochrony środowiska w celu ograniczenia wpływu zanieczyszczeń m.in. do cieków granicznych. Z narady zostały przygotowane materiały dla Polsko – Słowackiej Komisji ds. Wód Granicznych.

Polsko-Słowacka Grupa OPZ działa w oparciu o Umowę zawartą między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o gospodarce wodnej na wodach granicznych, która została sporządzona w Warszawie dnia 14 maja 1997 r.