informacja

Informacja o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie informuje o możliwości przekazania zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego (tabela poniżej) innej jednostce lub jednostce samorządu terytorialnego na czas oznaczony, nieoznaczony lub bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu lub darowizny uprawnionym jednostkom.

wykaz zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego do pobrania plik:

Informacja o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego