Beczka ze żrącą substancją w Libiążu

W związku ze zgłoszeniem przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie pojawienia się niepokojącego zjawiska „dymienia” ziemi przy ul.  Gromieckiej 20 w Libiążu inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie udali się na miejsce zdarzenia. Na miejscu pracowały służby PSP i Policji. Wg wstępnych ustaleń powodem zaniepokojenia jest beczka wypełniona kwasem chlorosiarkowym  i sprężonym powietrzem tzw. bomba zadymiająca wykorzystywana podczas II wojny światowej. Rozpoznanie w terenie dokonane przez służby potwierdziło występowanie tylko jednej bomby.

Po zakończeniu działań służb specjalistycznych Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie we współpracy z Centralnym Laboratorium Badawczym Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pobierze próbki gleby do badań laboratoryjnych celem określenia zasięgu zanieczyszczenia.