Dodatkowe pomiary jakości powietrza w Skawinie

Dodatkowe pomiary jakości powietrza w Skawinie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informują, że z dniem dzisiejszym doposażono stację mobilną mieszczącą się przy ul. Piłsudskiego w Skawinie w nowy zestaw do pomiaru węglowodorów. Pomiar będzie poszerzony w stosunku do pomiarów prowadzonych dotychczasowo  z 5 do 30 rodzajów węglowodorów. Planowane jest prowadzenie pomiarów w ciągu najbliższych 14 dni.

O wynikach pomiarów będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej WIOŚ w Krakowie.

Dotychczasowe pomiary

Poniżej przedstawiamy mierzone w Skawinie w sposób ciągły stężenia toluenu, benzenu i o- ksylenu w  dniach od 12 do 31 lipca 2019r. Kolorem pomarańczowym pokazane zostały pomiary w strefie przemysłowej (ul. Piłsudskiego) a kolorem niebieskim pomiary w strefietła miejskiego (osiedle Ogrody)

 

Wyniki pomiarów pokazują, że średniogodzinne stężenia tych substancji mieszczą się w strefie poziomów niskich, w stosunku do poziomów odniesienia, które wynoszą: dla benzenu 30 µg/m3 a dla toluenu i  ksylenów 100 µg/m3. Nie ma też istotnej różnicy stężeń tych substancji w obu strefach.