O stanie powietrza w Skawinie
5.08.2019

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się kolejne spotkanie zespołu zadaniowego powołanego przez wojewodę małopolskiego Piotra Ćwika do oceny stanu powietrza w Skawinie.

Na spotkaniu omówiono wyniki pomiarów, które na terenie byłej Huty Aluminium w Skawinie prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska – Oddział w Krakowie.

 

Przypomnijmy, że stacja mobilna mieszcząca się przy ul. Piłsudskiego w Skawinie została 2 sierpnia doposażona w – specjalnie sprowadzony na polecenie głównego inspektora ochrony środowiska Pawła Ciećkę – nowy zestaw do pomiaru węglowodorów. Pomiar będzie poszerzony w stosunku do wcześniej prowadzonych pomiarów z 5 do 30 rodzajów węglowodorów.

 

Ani pomiary prowadzone przed zainstalowaniem dodatkowego urządzenia, ani te wykonywane w poszerzonej formule dotychczas nie wykazały nieprawidłowości. Szczegółowe analizy będą przedstawiane przez Inspektorat Ochrony Środowiska.

 

 

Niezależnie od tych dodatkowych pomiarów Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska prowadzi kontrole w 4 zakładach funkcjonujących na terenie byłej Huty Aluminium w Skawinie. W stosunku do 2 podmiotów gospodarczych prowadzone jest postępowanie administracyjne.

 

Podczas spotkania przypomniano również wyniki analizy pracy niskokosztowego, nieakredytowanego urządzenia, którym posłużyła się gmina Skawina, wywołując zaniepokojenie mieszkańców. Jak wykazali eksperci, urządzenie to nie było odpowiednio skalibrowane: nie miało poprawnie ustawionego punktu „zero”. Inspektorzy wskazali także na inne nieprawidłowości w jego działaniu, ale choćby to każe uznać je za niewiarygodne.

 

Podczas dzisiejszego posiedzenia ustalono, że zespół w najbliższym czasie spotka się z przedstawicielami Polskiego Klubu Ekologicznego – Okręg Małopolska, którzy wyrazili zainteresowanie włączeniem się w działania służące ocenie oraz poprawie stanu powietrza w Skawinie.

 

Do burmistrza miasta i gminy Skawina zostanie też skierowane pismo sugerujące bieżące upowszechnianie wśród mieszkańców wyników pomiarów Inspekcji Ochrony Środowiska oraz wskazujące na potrzebę ponownego rozważenia przez burmistrza zasadności i celowości wykorzystywania przez gminę Skawina nieakredytowanych urządzeń pomiarowych, których działanie budzi poważne wątpliwości. Jednocześnie po raz kolejny przekazana zostanie burmistrzowi Skawiny propozycja wypracowania nie tyle doraźnych, ile długofalowych i systemowych działań (w tym legislacyjnych) dotyczących jakości powietrza w Skawinie.