Działania WIOŚ w trakcie pożaru w ArcelorMittal (informacje uzupełniające)

W krakowskim zakładzie ArcelorMittal Poland Oddział w Krakowie zapalił się taśmociąg z koksem transportowanym do wielkiego pieca. Pożar objął taśmociąg oraz urządzenia towarzyszące.  Na miejscu pracowało 21 zastępów PSP oraz Specjalny Oddział Ratownictwa Chemicznego, Policja, a także technolodzy i kierownicy ArcelorMittal Poland Oddział w Krakowie.

Zgodnie z procedurami, w przypadku pożaru akcję ratowniczą prowadzi PSP, która również wyposażona jest w odpowiednią aparaturę do pomiarów zanieczyszczeń w powietrzu.

Decyzję o konieczności udziału WIOŚ w zdarzeniu, podejmuje również PSP jako instytucja zarządzająca akcją. W tym przypadku nie zdecydowano o udziale WIOŚ.

Natomiast służby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska były w stałym kontakcie z Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie, a inspektorzy WIOŚ (pełniący w tym dniu pracę zmianową) śledzili na bieżąco informacje o zdarzeniu (wskazania trzech stacji PMŚ zlokalizowanych wokół miejsca pożaru). W godzinach popołudniowych otrzymano informację z CZK, że pożar został w całości opanowany i trwa akcja dogaszania.

W dniu 16 sierpnia 2019 r. inspektorzy WIOŚ z Krakowa w godzinach porannych udali się na miejsce zdarzenia. W trakcie przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że pożar miał miejsce na estakadzie taśmociągów zlokalizowanej na wysokości ok. 20 m nad poziomem terenu. Spaleniu uległy taśmy transporterów oraz częściowo transportowany koks. Produkty spalania były wynoszone do wyższych warstw atmosfery.

Należy podkreślić, że nie nastąpiło rozszczelnienie instalacji gazowej bądź zbiorników w węźle technologicznym.