Awaria oczyszczalni ścieków w Kamienicy

Z uzyskanych informacji od terenowych pracowników Delegatury WIOŚ w Nowym Sączu wynika, że oczyszczalnia ścieków w Kamienicy straciła możliwość biologicznego oczyszczania ścieków.

Oczyszczone tylko mechanicznie ścieki spływają bajpasem i bezpośrednio wpływają do rzeki. Obecnie władze gminy podjęły decyzję o uruchomieniu beczkowozów celem wywozu ścieków do innej oczyszczalni.

Służby terenowe WIOŚ i Wód Polskich są na miejscu zdarzenia. Poinformowano policję. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska pobrał kolejne próbki do badania.

Przypomnijmy, że aktualnie oczyszczalnia działa bez ważnego pozwolenia wodnoprawnego.

Działania modernizacyjne, podejmowane do tej pory przez Gminę w sprawie oczyszczalni są absolutnie niewystarczające.

Za okres działania bez pozwolenia wodnoprawnego, Wody Polskie naliczą Gminie opłaty podwyższone.