Inspekcja Ochrony Środowiska na drogach. „Nielegalne odpady 2021”

Inspektorzy WIOŚ w Krakowie w dniu 8 września 2021 r. przy współudziale funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej oraz Inspekcji Transportu Drogowego, przeprowadzili na terenie województwa małopolskiego kontrole transportu odpadów.

 

W trakcie akcji skontrolowano 52 transporty, w tym 23 transporty odpadów. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Kontrola wykonywana przez policję i WIOŚ zdjęcie 3 Kontrola wykonywana przez policję i WIOŚ zdjęcie 2 Kontrola wykonywana przez policję i WIOŚ zdjęcie 1