Dyrektor Izby Administracji Skarbowej (IAS) w Krakowie i Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (WIOŚ) podpisali dziś porozumienie o współpracy w sprawie współdziałania w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów

KAS i WIOŚ w walce z nielegalnymi odpadami

  • Dyrektor Izby Administracji Skarbowej (IAS) w Krakowie i Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (WIOŚ) podpisali dziś porozumienie o współpracy w sprawie współdziałania w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów, w tym objętych monitorowaniem (SENT)
  • Instytucje wzmocnią kontrole międzynarodowego przemieszczania odpadów (wywozu, przywozu, tranzytu)
  • Ścisła współpraca między organami pozwoli na skuteczną walkę z nieuczciwymi przedsiębiorcami, a tym samym na ochronę środowiska
  • W tym roku funkcjonariusze Małopolskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) zatrzymali już 13 nielegalnych transportów z odpadami.

 Wczoraj, w siedzibie IAS w Krakowie Bożena Drabik, Dyrektor IAS razem z Barbarą Żuk, Małopolskim WIOŚ podpisały porozumienie o współpracy w sprawie współdziałania w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów. W ramach porozumienia instytucje będą wymieniać się informacjami oraz wspólnie działać na rzecz walki z podmiotami nielegalnie transportującymi odpady. Porozumienie ma na celu zwiększenie kontroli podmiotów nielegalnie transportujących odpady i ochronę środowiska.

Monitoring wzmocniony porozumieniem

Od 1 lutego 2022 r. wszystkie odpady importowane do Polski zostały objęte systemem SENT, czyli teleinformatycznym systemem monitorowania przewozu towarów, który obsługuje KAS. W praktyce oznacza to, że podmioty, które prowadzą międzynarodowy obrót odpadami muszą zarejestrować w systemie każdy transport za pomocą platformy PUESC.

Dodatkowo przewoźnik przekazuje do systemu dane geolokalizacyjne, a kierowca ma obowiązek korzystać z lokalizatora, który umożliwia szybkie odszukanie transportu. Jest to działanie, które ma przeciwdziałać nielegalnemu przywozowi odpadów do Polski z sąsiednich krajów. Przewóz odpadów musi być udokumentowany. Podczas kontroli sprawdzamy informacje o trasie, rodzaju i ilości transportowanych odpadów. Zdarza się, że przewoźnicy dokumentów nie mają lub zawierają one informacje sprzeczne z rzeczywistością – tłumaczy Bożena Drabik, dyrektor IAS w Krakowie. Nieuczciwi przedsiębiorcy myślą, że dzięki swobodnemu przepływowi towarów na terenie UE, są bezkarni. Nic bardziej mylnego. Dzięki SENT i wzmocnionej współpracy z Inspektoratem Ochrony Środowiska, będziemy jeszcze bardziej skuteczni.

 Co wykrywa KAS?

Folia, opakowania po produktach żywnościowych i produktach codziennego użytku, wyroby z gumy i plastiku, resztki żywności, części pojazdów, odpady budowlane i tzw. odpady niebezpieczne, czyli takie, które zagrażają życiu i środowisku. Przestępczy proceder dotyczy wszystkich rodzajów odpadów. Nielegalny transport odpadów to starty dla budżetu państwa ale przede wszystkim olbrzymie zagrożenie dla naszego zdrowia i środowiska. Współpraca z Małopolską KAS pozwoli przeciwdziałać obu tym niebezpieczeństwom – dodaje Barbara Żuk, p.o. Małopolskiego WIOŚ.