informacja

Raport z działań inspekcji z dnia 22 sierpnia

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie informuje, że na terenie swojego działania nie odnotował zgłoszeń zdarzeń o cechach awarii lub poważnych awarii z udziałem substancji niebezpiecznych.

Kontynuowane są działania rozpoczęte w dniu 21 sierpnia 2022 roku w sprawie zanieczyszczenia potoku Rudno, jak również działania w zakresie monitoringu rzeki Biała. Monitorowane są okolice oczyszczalni ścieków w miejscowości Tuchów, Ciężkowice, Bogoniowice oraz ujęcia wody w miejscowości Lubaszowa. Dotychczas przeprowadzone wyniki badań terenowych (w zakresie temperatury, tlenu rozpuszczonego, nasycenia tlenem, przewodności elektrolitycznej właściwej oraz odczynu pH) nie wykazały zagrożenia zdrowia i życia ludzi oraz środowiska.