Inspektor sprawdza zawartość naczepy

Kolejne działania inspektorów WIOŚ w ramach akcji „Nielegalne Odpady 2022”

W dniu 21 września br., inspektorzy Grupy Interwencyjno-Wyjazdowej WIOŚ w Krakowie Delegatury w Tarnowie wraz z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej prze-prowadzili kolejne kontrole transportów odpadów w ramach akcji „Nielegalne Odpady 2022” na terenie województwa małopolskiego. Podczas kontroli sprawdzano zgodność transportu ze szczegółowymi przepisami w zakresie transportu odpadów. Do kontroli zatrzymano łącznie 8 pojazdów.

Przeprowadzone kontrole nie wykazały nieprawidłowości.

Inspektorzy WIOŚ przypominają, że każdy przywóz odpadów do Polski, oraz przewóz odpadów przez terytorium Polski transportem drogowym oraz kolejowym musi zostać zarejestrowany w Systemie Elektronicznej Notyfikacji Transportów (SENT) prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową.

Obowiązek dotyczy wszystkich rodzajów odpadów, w tym także odpadów z tzw. zielonej listy, których przywóz nie wymaga uzyskania zezwolenia Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Wyjątkiem od obowiązku rejestracji w systemie SENT jest przywóz lub tranzyt odpadów z zielonej listy, przeznaczonych do odzysku o masie nieprzekraczającej 20 kg.

Kontrole transportów odpadów w różnych lokalizacjach na terenie województwa małopolskiego będą kontynuowane.

zatrzymanie ciężarówki do kontroli Inspektor sprawdza zawartość naczepy