Zanieczyszczenie potoku w miejscowości Nowa Jastrząbka

Zanieczyszczenie potoku w miejscowości Nowa Jastrząbka w gminie Lisia Góra substancja ropopochodną było przedmiotem interwencji inspektorów WIOŚ w dniu 25 grudnia.

Na miejscu zdarzenia inspekcja zabezpieczyła trzy próbki pobranej cieczy z rowu melioracyjnego. Zanieczyszczeniem zostało objęte około 1 km rowu. Źródło zanieczyszczenia w postaci substancji ropopochodnej (najprawdopodobniej przepracowanego oleju

silnikowego) zostało zlokalizowane na terenie m. Stara Jastrząbka, gmina Czarna, woj. Podkarpackie w obrębie zniszczonego żeremia bobrowego. Wizualnie nie stwierdzono śniętych ryb. Zebrany materiał zawierający substancje ropopochodne zabezpieczono w szczelnych workach i umieszczono na gruncie obok rowu melioracyjnego. Straż pożarna założyła rękawy sorpcyjne (3 szt.) oraz zastosowano substancję dyspergującą. Nadal trwa obserwacja miejsc z możliwymi migracjami ropopochodnych.