miejsce wprowadzania ścieków do rzeki

Zanieczyszczenie koryta potoku Jastrzębik w gminie Podegrodzie

Zanieczyszczenie potoku Jastrzębik w miejscowości Olszana w powiecie nowosądeckim było powodem interwencji Inspektorów WIOŚ w dniu 2 lutego 2023 roku.

Potok został zanieczyszczony  na odcinku od mostu na drodze powiatowej 1542K w górę jego biegu.  Woda na zanieczyszczonym odcinku charakteryzowała się szaro-czarną barwą oraz wyczuwalny był drażniący, specyficzny zapach. Niezwłocznie zostały podjęte działania w terenie.

Zostały pobrane próbki ścieków z wylotu oraz próbki wody z potoku powyżej i poniżej wylotu, które przekazane zostały do badań analitycznych. Badania terenowe wykonane przez pracowników CLB GIOŚ wykazały, iż nieoczyszczone ścieki odprowadzane do potoku Jastrzębik spowodowały istotne obniżenie pH (zakwaszenie cieku), zmianę warunków tlenowych oraz nieznaczną zmianę przewodności.

Ustalono sprawcę zanieczyszczenia i  rozpoczęto kontrolę interwencyjną zakładu. O zdarzeniu poinformowano Centrum Zarzadzania Kryzysowego.