Zdj. 2 – Rękaw sorpcyjny (1) na dopływie Drwinki poniżej przepustu

Substancja ropopochodna na dopływie rzeki Drwinki. Interwencja inspektorów WIOŚ

Zanieczyszczenie substancją ropopochodną dopływu rzeki Drwinki w Zabierzowie Bocheńskim było powodem interwencji służb. Na miejscu prowadzili działania inspektorzy WIOŚ, pracownicy CLB GIOŚ oddział w Krakowie oraz Straż Pożarna.

 

Zanieczyszczenie substancją ropopochodną dotyczyło wyłącznie cieku wodnego stanowiącego dopływ rzeki Drwinki. Poniżej zbiornika oraz przepustu pod drogą Straż Pożarna ułożyła pierwszy rękaw sorpcyjny, przy którym zgromadziła się zatrzymywana substancja oleista. Kolejny rękaw sorpcyjny został ułożony w odległości ok. 100 m w dalszym biegu cieku. Film olejowy obserwowalny był łącznie na długości ok. 200 m dopływu Drwinki.

Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ Oddział w Krakowie pobrało trzy próbki wody do badań:

1 punkt – dopływ Drwinki powyżej zbiornika

2 punkt – dopływ Drwinki poniżej zbiornika, a powyżej rękawów sorpcyjnych

3 punkt – dopływ Drwinki poniżej rękawów sorpcyjnych

Próbki zostaną przebadane w zakresie węglowodorów ropopochodnych (indeksu oleju mineralnego).

Ponadto analizy pobranej próbki wody przez Straż Pożarną wykazały obecność oleju mineralnego (73% udziału spektralnego), chlorku cynku (14%), roztworu poli(kwasu winylosulfonowego, soli sodowej) (11%). W wyniku działań Straży Pożarnej wypompowano ok. 100 l zanieczyszczonej wody.

W trakcie wizji nie zidentyfikowano miejsca zrzutu substancji ropopochodnych.     Inspektorzy przeprowadzili wizję na terenie firmy prowadzącej działalność gospodarczą – rozpoczęto kontrolę interwencyjną w zakładzie.