Olszanicki - Insurekcji Kościuszkowskiej

Zanieczyszczenie potoku Olszanickiego. Interwencja inspektorów WIOŚ

Inspektorzy WIOŚ w dniu 16 marca przeprowadzili działania terenowe w związku ze zgłoszeniem zanieczyszczenia wód potoku Olszanickiego. Oględziny przeprowadzono punktowo między ujściem Potoku Olszanickiego do Rudawy, a wylotem zarurowanej części potoku poniżej Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice. Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Oddział w Krakowie pobrało do badań próbki wody powierzchniowej.

Wizja lokalna potwierdziła, że za złą jakość wód Potoku Olszanickiego, z którą mamy do czynienia szczególnie w okresie zimowym odpowiada odpływ wód opadowych z terenu lotniska zawierających substancje do odladzania powierzchni płyty.

W trakcie ich rozkładu w potoku zużywany jest tlen, co jest przyczyną m.in. wysokich stężeń wskaźnika jakościowego ChZT (chemiczne zapotrzebowanie tlenu), a w trakcie biodegradacji zachodzi szereg procesów chemicznych, które mogą być źródłem specyficznego zapachu wód potoku wyczuwalnego już na wylocie kolektora Potoku Olszanickiego poniżej lotniska.

W ostatnich latach wskutek działań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie zarządzający lotniskiem podjął działania związane z minimalizowaniem swojego oddziaływania na wody potoku. Przede wszystkim zhermetyzowano stanowiska do odladzania samolotów. Woda ze środkami do rozmrażania trafia do zbiorników retencyjnych, skąd wywożona jest na oczyszczalnię ścieków w Płaszowie.

Wymiernym skutkiem działań WIOŚ jest realizacja przez zarządzającego inwestycji związanej z przełożeniem koryta Potoku Olszanickiego tak, aby omijał on lotnisko i możliwe było zretencjonowanie całości wód opadowych / roztopowych z lotniska. W przypadku zadowalającej jakości wód opadowych (np. w sezonie letnim) mogłyby być one odprowadzane do potoku, a w przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych kierowane byłyby kanalizacją na oczyszczalnię ścieków w Płaszowie. Dla inwestycji tej pozytywną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydał Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie. Od decyzji odwołały się cztery strony, w tym Stowarzyszenie „Nasza Olszanica” oraz Stowarzyszenie Przyjazne Lotniska. Wniesione odwołania mogą wydłużyć termin realizacji przedsięwzięcia.