informacja

Zanieczyszczenie rzeki Prądnik nieoczyszczonymi ściekami z oczyszczalni w Ojcowie

Zgłoszenie zanieczyszczenia rzeki Prądnik w godzinach wieczornych w dniu 10.06 nieoczyszczonymi ściekami z oczyszczalni w Ojcowie było powodem interwencji inspektorów WIOŚ. Zanieczyszczenie spowodowało zmianę barwy cieku na  kolor szaro popielaty, któremu towarzyszył charakterystyczny zapach dla ścieków socjalno-bytowych. Nie zaobserwowano śniętych ryb na zanieczyszczonym odcinku rzeki.

Inspektorzy WIOŚ po dotarciu na miejsce zdarzenia przeprowadzili wizję wylotu z oczyszczalni ścieków w Ojcowie oraz rzeki Prądnik powyżej i poniżej wylotu z oczyszczalni. Z wylotu z oczyszczalni do rzeki Prądnik odprowadzane były ścieki niewielkim strumieniem. Ścieki na wylocie były przezroczyste. Rzeka Prądnik poniżej i powyżej wylotu była lekko mętna. Nie stwierdzono zastoisk na brzegu rzeki oraz zapachu charakterystycznego dla ścieków nieoczyszczonych.

Pracownicy CLB GIOŚ pobrali próbki wody z rzeki Prądnik powyżej i poniżej wylotu
z oczyszczalni ścieków (2 próbki jednorazowe, wykonanie pomiarów terenowych (pH, temp, PEW, O2). Z uwagi na niewielki przepływ ścieków na wylocie z oczyszczalni nie pobrano próbek ścieków z wylotu.

W przypadku stwierdzenia, na podstawie pobranych próbek wody powyżej i poniżej wylotu, wprowadzanych ścieków na rzekę Prądnik WIOŚ w Krakowie podejmie kontrolę interwencyjną oczyszczalni