N zdjęciu rzeka Uszwica z widocznym osadem na dnie

Zanieczyszczenie rzeki Uszwicy w miejscowości Rajbrot

Zanieczyszczenie rzeki Uszwicy w miejscowości Rajbrot

 Służby WIOŚ w Krakowie interweniowały w terenie w godzinach nocnych 14/15 czerwca 2023 r. wskutek zgłoszenia zanieczyszczenia nieznaną substancją rzeki Uszwica w miejscowości Rajbrot w gminie Lipnica Murowana.

Stwierdzono, że rzeka została zanieczyszczona nieznaną substancją. Ślady zanieczyszczenia (film olejowy) występowały na długości ok.600 m. Obecne na miejscu zdarzenia zastępy PSP i OSP zbudowały 2 zapory sorpcyjne – słomiane, w celu ograniczenia przepływu zanieczyszczeń. Zastęp Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 6 z Krakowa (zastęp chemiczny) pobrał próby wody w celu analizy terenowej. Przeprowadzona na miejscu analiza nie wykazała obecności substancji chemicznych w próbkach wody, a tym samym zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi.  Pobrano również próbki wody, które (po odpowiednim przechowaniu) zostały przekazane przez inspektorów WIOŚ do CLB GIOŚ, celem wykonania analiz rozszerzonych.

W godzinach porannych 15.06.2023 r. poinformowano ujęcie wody dla browaru Carlsberg w Brzesku (ujęcie poniżej miejsca, w którym stwierdzono obecność  zanieczyszczenia) o zdarzeniu, z prośbą o monitorowanie wód płynących  w rz. Uszwica (uzyskano informację, że ze względu na fakt, że w dniu 14.06.2023 roku występowały bardzo obfite opady atmosferyczne woda powierzchniowa cechowała się dużą mętnością to w dniu 15.06.2023 r. nie ujmowano wody).

W dniu 15.06.2023 r. Inspektorzy przeprowadzili kolejną – dzienną – wizję rzeki Uszwica. Stwierdzono występowanie niewielkiego filmu olejowego na rzece w miejscowości Rajbrot powyżej kościoła  (na moście drogowym na drodze relacji Rajbrot – Lipnica Murowana) oraz na odcinku ok. 1 km biegu rzeki powyżej wylotu ścieków z Firmy: Bacówka – Wyroby Tradycyjne w m. Rajbrot. Na rzece Uszwicy poniżej miejscowości Rajbrot brak było widocznego filmu olejowego.

Na tym obszarze,  powyżej miejsca zgłoszenia nie ma zakładów przemysłowych, ani stacji paliw. Natomiast w skarpach rzeki Uszwica w miejscach objętych rozpoznaniem inspektorzy stwierdzili występowanie licznych wylotów do rzeki Uszwicy pochodzących z posesji prywatnych oraz wyloty przy mostach drogowych odprowadzające wody opadowe z drogi, jednak w trakcie wizji nie stwierdzono odprowadzania ścieków i wód tymi wylotami W trakcie oględzin przeprowadzonych w dniu 15.06.br. nie stwierdzono występowania śniętych ryb. Zaobserwowano natomiast żywe ryby w różnych rozmiarach w rzece, w tym liczny narybek.

W toku rozpoznania dokonano poboru próbek rzeki Uszwicy w miejscowości Rajbrot na moście powyżej kościoła (na drodze relacji Rajbrot-Lipnica Murowana), powyżej i poniżej tego miejsca oraz powyżej i poniżej ujęcia wód powierzchniowych na rzece Uszwica dla Browaru Carlsberg.

rzeki Uszwicy w miejscowości Rajbrot na moście powyżej kościoła (na drodze relacji Rajbrot-Lipnica Murowana), powyżej i poniżej tego miejsca oraz powyżej i poniżej ujęcia wód powierzchniowych na rzece Uszwica dla Browaru Carlsberg

Maty słomiane powyżej wylotu ścieków z Firmy Bacówka – Wyroby Tradycyjne w m. Rajbrot (punkt poboru próbek) – widoczne plamy substancji ropopochodnych

Maty słomiane powyżej wylotu ścieków z Firmy Bacówka

Wyloty do rzeki Uszwica przy mostach drogowych odprowadzające wody opadowe z drogi – w rzece widoczny film substancji ropopochodnych

poboru próbek rzeki Uszwicy w m. Rajbrot na moście powyżej kościoła (na drodze relacji Rajbrot-Lipnica Murowana) – widoczny film substancji ropopochodnych w wodach rzeki

Punkt poboru próbek rzeki Uszwicy w m. Rajbrot na moście powyżej kościoła (na drodze relacji Rajbrot-Lipnica Murowana) – widoczny film substancji ropopochodnych w wodach rzeki

Punkt poboru próbek rzeki Uszwicy w m. Rajbrot na wysokości tartaku – brak filmu substancji ropopochodnych w wodach rzeki

Punkt poboru próbek rzeki Uszwicy w m. Rajbrot na wysokości tartaku – brak filmu substancji ropopochodnych w wodach rzeki