informacja

Zanieczyszczenie potoku Wróblowickiego w Swoszowicach

Inspektorzy WIOŚ interweniowali w terenie wskutek zgłoszenia zanieczyszczenia potoku w Swoszowicach  na wysokości boiska WLKS w dniu 12 lipca. Strumień na wysokości mostu przy ulicy Kąpielowej wpada bezpośrednio do rzeki Wilgi.

Na miejsce zdarzenia udali się inspektorzy WIOŚ w Krakowie. Oględziny potoku Wróblowickiego stanowiącego dopływ rzeki Wilgi rozpoczęto na wysokości boiska w Swoszowicach. Następnie udano się wzdłuż potoku kierując się w górę jego biegu, w kierunku terenu Uzdrowiska Kraków-Swoszowice. Na całym odcinku potoku poddanym oględzinom wizualnie nie stwierdzono mętności ani szaro-niebieskiego zabarwienia. Ustalono, że mętność wody występuje w miejscu połączenia dopływu wód ze źródła wód siarczkowych Uzdrowiska Kraków-Swoszowice z wodami potoku Wróblowickiego. W korycie wypływu wód źródlanych widoczny był szaro-niebieski osad z charakterystycznym zapachem dla wód siarczkowych. Nieznacznie poniżej miejsca łączenia się dopływu ze źródła z potokiem stwierdzono wylot kanalizacji burzowej. Z wylotu nie zauważono żadnego wypływu, nie zaobserwowano osadu ani mętnej wody. Inspektorzy nie stwierdzili śniętych ryb na długości potoku.

Inspektorzy WIOŚ pobrali 3 próbki wody:

  • z potoku Wróblowickiego ok. 2 m powyżej dopływu wód ze źródła,
  • z dopływu wód ze źródła,
  • z miejsca poniżej połączenia potoku z wodami dopływu ze źródła.

Do GIOŚ CLB w Krakowie zlecono wykonanie analiz fizyko-chemicznych w zakresie:

BZT5, ChZTCr, zawiesina ogólna, fosfor ogólny, azotyny, azot amonowy, azot ogólny, indeks oleju mineralnego, indeks fenolowy, metale ciężkie, identyfikacja IR, chlorki, siarczany.

Inspektorzy udali się również na teren uzdrowiska, gdzie uzyskano informację, że na terenie Uzdrowiska nie doszło do awarii. Wypływ ze źródła jest normalny, uzdrowisko zużywa około 20% jego przepływu. Uzyskano również informację, że uzdrowisko jest przyłączone do kanalizacji.

Sprawca zdarzenia nie został ustalony. WIOŚ podejmie próbę  identyfikacji źródła zanieczyszczenia.