informacja

Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż samochodu SKODA Octavia (nr rej. KR451XY)

Działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 w związku z § 23 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa, (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 998 ze zm.) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż samochodu Skoda Octavia nr rej. KR451XY, rok prod. 2014, numer nadwozia: TMBAC7NE8E0197452, przebieg 190 990 km:

w wyznaczonym terminie wpłynęło 8 ofert,

oferty nie zawierały braków w formularzu ofertowym,

– do wszystkich ofert wniesiono wadium w terminie, w wysokości oraz formie wskazanej w ogłoszeniu.

Najwyższa cena zaoferowana za przedmiot sprzedaży wyniosła: 33 909,00 zł (słownie trzydzieści trzy tysiące dziewięćset dziewięć złotych 00/100).