informacja

Uruchomienie adresu email do zgłoszeń inspekcyjnych

Uprzejmie informujemy, że został uruchomiony adres email do zgłoszeń dla Wydziału Inspekcji. Prosimy aby zgłoszenia były kierowane na adres:

zglosinterwencje@krakow.wios.gov.pl