informacja

Praca w Inspektoracie

Zapraszamy do udziału w rekrutacji. Ogłoszenie dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie.

strona BIP

Nabór do służby cywilnej