informacja

Wyciek amoniaku na terenie zakładu w Łososinie Dolnej

Służby WIOŚ w Krakowie Delegatury w Nowym Sączu interweniowały wskutek otrzymania informacji o wycieku amoniaku ze sprężarki na terenie zakładu Agrotex w Łososinie Dolnej. Na miejscu działania prowadziła Straż Pożarna i Policja.

Na miejsce zdarzenia niezwłocznie udali się inspektorzy WIOŚ. Dostęp do terenu zakładu został zabezpieczony przez Policję, a  Państwowa Straż Pożarna wyznaczyła strefę bezpieczeństwa w celu ograniczenia zagrożenia. Na miejscu swoje działania prowadziła również jednostka ratownictwa chemicznego PSP w Nowym Sączu.

PSP ustaliła, że nastąpił wyciek kropelkowy amoniaku bezwodnego ze sprężarki zlokalizowanej wewnątrz hali produkcyjnej zakładu. Dodatkowo miał miejsce wyciek oleju z tego urządzenia. W dniu zdarzenia, inspektorzy WIOŚ nie mogli dokonać oględzin terenu, ponieważ teren zakładu został zamknięty. Służby PSP na bieżąco monitorowały poziom amoniaku wokół zakładu i poinformowały, że nie doszło do zanieczyszczenia wód powierzchniowych rzeki Łososinka ani gleby. Zgodnie z procedurą inspektorzy WIOŚ przekazali do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska „Wstępne zgłoszenie zdarzenia o znamionach poważnej awarii”.

W dniu 1 grudnia inspektorzy WIOŚ wszczęli kontrolę „w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom”.