Obraz zawierający na wolnym powietrzu, ziemia, śmieci, beczki

Beczki z substancją o nieznanym pochodzeniu na działce w Rytrze

Inspektorzy WIOŚ w Krakowie Delegatury w Nowym Sączu interweniowali wskutek zgłoszenia o uszkodzeniu koparką, podczas prac niwelacyjnych, beczek zawierających nieznaną substancję w miejscowości Rytro. Na działkę niezwłocznie udali się inspektorzy WIOŚ Delegatury w Nowym Sączu.

W chwili przyjazdu inspektorów prace ziemne były wstrzymane. Na miejscu zakończone zostały działania jednostki Straży Pożarnej, polegające m.in. na zabezpieczeniu terenu.  Obecni byli także funkcjonariusze Policji oraz przedstawiciele Urzędu Gminy w Rytrze. Ustalono, że wbrew wcześniejszemu zgłoszeniu, beczki z odpadowym kwasem nie były zakopane w gruncie, ale znajdowały się w pryzmie odpadów po produkcji wyrobów szklanych. Całość pryzmy ułożona była na betonowym podłożu.

Ustalono, że w beczkach znajdował się kwas fluorowodorowy,  a  wyciek z nich miał miejsce na betonowej powierzchni. Został on zneutralizowany przez Straż Pożarną i nie doszło do zanieczyszczenia gruntu.

Na miejscu zdarzenia inspektorzy ochrony środowiska przeprowadzili oględziny. Ustalono, że sposób postępowania z odpadami naruszał art. 16 ustawy o odpadach. W związku z naruszeniem, właściciel terenu został ukarany mandatem karnym.

WIOŚ zwróci się do Wójta Gminy Rytro o podjęcie działań wynikających z art. 26 ustawy o odpadach.