Widok z drona pustego placu

Skuteczne działania WIOŚ w Krakowie doprowadziły do usunięcia odpadów przy ul. Nad Drwiną w Krakowie

Wspólne działania WIOŚ w Krakowie oraz Urzędu Miasta Krakowa przyczyniły się do usunięcia zalegających odpadów zgromadzonych przy ul. Nad Drwinią w Krakowie.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie w dniu 15 lutego 2023 r. przeprowadził oględziny terenu przy ul. Nad Drwiną w Krakowie. W trakcie oględzin stwierdzono obecność odpadów budowlanych z remontów i demontażu obiektów budowlanych (np.: gruz, okna, płyty kartonowo-gipsowe, opakowania po gładziach szpachlowych, puszki po farbach, uszkodzona armatura łazienkowa), gleby i ziemi, odpadów wielkogabarytowych (np.: meble, części sprzętu AGD i RTV), odpadów komunalnych, opakowań po płynach eksploatacyjnych do pojazdów, odpadów pochodzących z demontażu pojazdów (np.: opony, baki samochodowe), worków z tworzywa sztucznego z nieznaną zawartością i innych.

W dniach 20 – 21 lutego 2023 r. przeprowadzono dalsze czynności na tym terenie, w trakcie których pobrane zostały przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ Oddział w Krakowie próbki gleby z tego terenu oraz wody z potoku Drwina Długa. Przeprowadzone badania wskazały na negatywny wpływ zgromadzonych odpadów na środowisko, w szczególności w miejscu nielegalnego zgromadzenia odpadów niebezpiecznych. O wszystkich działaniach został powiadomiony Prezydent Miasta Krakowa. Zwrócono się również do Prezydenta Miasta Krakowa o podjęcie działań, o których mowa w art. 26a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.).

Od dnia ujawnienia odpadów na wskazanym terenie, miejsce to pozostawało w stałym zainteresowaniu WIOŚ w Krakowie.

WIOŚ w Krakowie otrzymał informację, że w dniu 20 grudnia 2023 r. Gmina Kraków dokonała usunięcia odpadów zgromadzonych przy ul. Nad Drwiną w Krakowie.

W dniu 29 grudnia 2023 r. WIOŚ w Krakowie potwierdził usunięcie ww. odpadów z miejsca ich nielegalnego gromadzenia.