Obraz zawierający na wolnym powietrzu, trawa, drzewo, szary szlam w kadrze

Ciemny szlam na działkach w miejscowości Grabina

Informacja o zdeponowaniu na działkach w miejscowości Grabina (gmina Bochnia) substancji o czarnej barwie i konsystencji szlamu była przedmiotem interwencji inspektorów WIOŚ Delegatury w Nowym Sączu w terenie. 

Po otrzymaniu zgłoszenia (26.02.2024 r.) inspektorzy WIOŚ niezwłocznie udali się na miejsce zdarzenia.  W ramach rozpoznania zanieczyszczenia przeprowadzono oględziny terenu. Inspektorzy potwierdzili zdeponowanie szlamu o wyglądzie i zapachu  komunalnego osadu ściekowego. Osad miał zróżnicowaną konsystencję. Zdeponowany był bezpośrednio na gruncie, w odległości około 10 m od cieku wodnego, na powierzchni o wymiarach: 18-20 m (wzdłuż drogi) x ok. 30 m w głąb działki. Pobrano próbkę uśrednioną osadu do badań laboratoryjnych w zakresie wskazanym w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie stosowania komunalnych osadów ściekowych.

Dodatkowo, na odrębnych pryzmach, na terenie objętym oględzinami (również bezpośrednio na gruncie), stwierdzono nagromadzony pomiot ptasi – widoczne skorupki jaj oraz pióra, zapach charakterystyczny dla nawozu ptasiego. Pomiot zdeponowany był na dwóch pryzmach o wymiarach:  8m x 4m oraz 6m x 4m  i zmiennej wysokości.

Sprawca zdarzenia nie został ustalony.

Dalsze działania WIOŚ będą dotyczyły ustalenia podmiotu odpowiedzialnego za magazynowanie nawozu naturalnego i jego kontrola, wystąpienie do właściwego organu o podjęcie działań wynikających z art. 26 ustawy o odpadach, jak równie zostaną podjęte inne czynności w celu ustalenia wytwórcy osadu ściekowego.