wnętrze kontenera, widoczne spalone resztki modułów baterii i palet drewnianych

Pożar kontenera na terenie firmy w Jordanowie

Pożar kontenera zaadoptowanego na kotłownię z piecem na węgiel w Jordanowie był przedmiotem interwencji inspektorów WIOŚ w terenie. Wewnątrz kontenera składowane były pojedyncze moduły baterii do samochodów elektrycznych.

Na miejsce niezwłocznie udał się inspektor WIOŚ Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej w Krakowie. W ramach rozpoznania zanieczyszczenia przeprowadzono oględziny terenu wskazanego w zgłoszeniu. Na miejscu zastano kontener zaadoptowany na kotłownię wraz z piecem na węgiel. Wewnątrz kontenera znajdowała się warstwa popiołu po spalonych modułach elektrycznych i pozostałości spalonych palet drewnianych. Usunięte z miejsca pożaru uszkodzone moduły baterii umieszczone były w zbiorniku brezentowym wypełnionym wodą, a nieuszkodzone w jego sąsiedztwie na betonowym podłożu.

Nie stwierdzono zagrożenia dla wód powierzchniowych oraz gleby. Prowadzone podczas akcji gaśniczej przez PSP Sucha Beskidzka badania powietrza detektorem wielogazowym nie wykazały zagrożenia.

PSP Sucha Beskidzka zobowiązało właściciela firmy do przekazania uszkodzonych baterii oraz wody ze zbiornika do utylizacji przez wyspecjalizowany i uprawniony podmiot.

WIOŚ natomiast oczekuje informacji o przekazaniu uszkodzonych baterii oraz wody do uprawionego podmiotu.

 

 

Dokumentacja fotograficzna z dnia 07.03.2024 r. Auto-mix w Jordanowie ul. 3 Maja 70A

 

Fot. 1

wnętrze kontenera z piecem, widoczne spalone resztki modułów baterii

 wnętrze kontenera z piecem, widoczne spalone resztki modułów baterii

Fot. 2

wnętrze kontenera, widoczne spalone resztki modułów baterii i palet drewnianych

wnętrze kontenera, widoczne spalone resztki modułów baterii i palet drewnianych

Fot. 3

zbiornik brezentowy z zatopionymi modułami baterii

Fot. 3 zbiornik brezentowy z zatopionymi modułami baterii

Fot. 4

pozostałe moduły baterii na utwardzonym podłożu

pozostałe moduły baterii na utwardzonym podłożu

Fot. 5

pozostałe moduły baterii na utwardzonym podłożu, zastoisko wód po gaśniczych

pozostałe moduły baterii na utwardzonym podłożu, zastoisko wód pogaśniczych