informacja

Zanieczyszczenie rzeki Biała w Tarnowie

Zanieczyszczenie wód rzeki Białej w Tarnowie było powodem interwencji inspektorów WIOŚ w terenie. Zgłoszenie dotyczyło zanieczyszczenia białą, mętną substancją nieznanego pochodzenia.

Niezwłocznie po otrzymaniu informacji, inspektorzy WIOŚ w Krakowie udali się na miejsce zdarzenia, gdzie rozpoczęto oględziny. Inspektorzy potwierdzili miejscowe występowanie zanieczyszczenia cieku wodnego przy lewym brzegu rzeki Biała. Na powierzchni wody zaobserwowano okresowe występowanie białej substancji nieznanego pochodzenia. Woda była mętna, a na linii brzegowej na gruncie w kilku miejscach widoczny był osad barwy białej, konsystencją przypominający substancję zawierającą solankę. Źródła zanieczyszczenia nie ustalono. W obszarze kilkudziesięciu metrów od miejsca zdarzenia nie stwierdzono występowania żadnego wylotu. Nie stwierdzono również zapienienia wody oraz śniętych ryb i innych organizmów wodnych.

Do analizy pobrano trzy próbki wody – powyżej i poniżej miejsca zdarzenia oraz jedną w obszarze występowania zmętnienia wody.

Badania zostaną przeprowadzone w zakresie: odczyn pH, przewodność elektrolityczna właściwa, CHZT, zawiesina, fosfor ogólny, fosforany, azot amonowy, azot ogólny, chlorki, siarczany, identyfikacjaIR.