Obraz zawierający na wolnym powietrzu, pojazd, Pojazd lądowy, droga, inspektorzy

Kontrola transportów odpadów na drogach województwa małopolskiego w 2023 roku

Inspektorzy WIOŚ w Krakowie oraz Delegatur w Tarnowie i w Nowym Sączu w trakcie prowadzonych w 2023 roku działań kontrolnych na drogach województwa małopolskiego
w ramach ponad 30 akcji „Nielegalne Odpady” przeprowadzili łącznie 252 kontroli transportów w tym 63 transportów przewożących odpady w strumieniu krajowym i 22 w strumieniu transgranicznym. Kontrole te realizowane były wspólnie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz Policji.

W trakcie przeprowadzonych działań stwierdzono 5 przypadków nielegalnego przewozu odpadów. Stwierdzone w trakcie przeprowadzonych czynności naruszenia najczęściej dotyczyły oznakowania środków transportu odpadów oraz dokumentacji wymaganej podczas transportu odpadów, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1742) oraz zgłoszenia przewozu odpadów do rejestru SENT.

Kontrole transportów odpadów w różnych lokalizacjach na terenie województwa małopolskiego będą kontynuowane w 2024 roku.