informacja

Zanieczyszczenie potoku Olszanickiego

Inspektorzy WIOŚ wczoraj, tj. 4 lutego, w godzinach popołudniowych przyjęli zgłoszenie dotyczące zanieczyszczenia potoku Olszanickiego. Stwierdzono ciemnoszare zabarwienie wody oraz wyczuwalny nieprzyjemny zapach (,,kwaśny, chemiczny”).

Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia inspektorzy WIOŚ w Krakowie udali się w rejon ul. Na Lotnisko, gdzie zlokalizowany jest wylot kolektora potoku Olszanickiego poniżej płyty Lotniska w Balicach.  Rozpoczęto oględziny wylotu, stwierdzając ciemnoszare zabarwienie wody oraz wyczuwalny nieprzyjemny zapach (,,kwaśny, chemiczny”). Wypływ wody z kolektora był dość intensywny. Wizualnie natomiast nie stwierdzono w tym miejscu zapienienia oraz filmu substancji ropopochodnych lub nietypowego zabarwienia. Inspektorzy pobrali jednorazową próbkę wody celem przeprowadzenia przez CLB analizy.

Następnie, inspektorzy udali się na ul. Szaserów. W toku oględzin stwierdzono ponownie wyczuwalny nieprzyjemny zapach (,,kwaśny, chemiczny”) oraz ciemnoszarą barwę wody powierzchniowej potoku Olszanickiego. Poniżej tamy z gałęzi stwierdzono intensywne zapienienie wody. Wizualnie nie stwierdzono w tym miejscu filmu substancji ropopochodnych lub nietypowego zabarwienia wody. Pobrano jednorazową próbkę wody.

Analizy pobranych próbek wody przez CLB GIOŚ będą przeprowadzone w zakresie następujących wskaźników: ChZTCr, aldehyd mrówkowy, potas, sód, identyfikacja IR (na obecność glikolu propylenowego), indeks oleju mineralnego.

Źródłem zanieczyszczenia cieku są zanieczyszczone wody opadowe odprowadzane z terenu MPL Kraków – Balice.

Dalsze działania WIOŚ Kraków będą polegały na systematycznych obserwacjach w terenie, kontroli realizacji zarządzeń pokontrolnych oraz obowiązków ustawowych sprawcy zanieczyszczenia. W dniu 2 lutego 2024 r. została zakończona kontrola interwencyjna przeprowadzona przez WIOŚ w Krakowie w MPL Kraków – Balice.