informacja

Zanieczyszczenie potoku Macocha w miejscowości Włosienica

Inspektorzy WIOŚ w Krakowie  w dniu 11 kwietnia br. w godzinach wieczornych interweniowali w terenie na skutek otrzymania zgłoszenia o zanieczyszczeniu potoku Macocha w miejscowości Włosienica, gmina Oświęcim. Zgłoszenie dotyczyło zanieczyszczenia cieku substancją ropopochodną. Zanieczyszczenie wystąpiło na odcinku ok. 1,47 km w kierunku kanału Dwory w miejscu usytuowania jazu na potoku Macocha.

Inspektorzy WIOŚ w Krakowie Delegatury w Tarnowie wraz z pracownikiem CLB w Krakowie udali się w teren w celu przeprowadzenia wizji oraz poboru próbek. Inspektorzy przeprowadzili oględziny koryta potoku Macocha w miejscowości Włosienica. Nie stwierdzono uciążliwości zapachowych, jak również wystąpienia śniętych ryb.

Do analizy laboratoryjnej pobrano następujące próbki:

– wody z potoku Macocha: pierwszą bezpośrednio przy moście przy ul. Długiej 17 (poniżej mostu), następnie drugą przy dopływie do stawów Monowskich przed jazem spiętrzającym oraz trzecią bezpośrednio za jazem.

Planowany zakres badań: ChZTCr, indeks olejowy, IR.

Sprawca zdarzenia nie został ustalony. Planowane są dalsze działania polegające na wizji terenowej Inspektorów WIOŚ wraz z przedstawicielami Wód Polskich.