Na zdjęciu zniszczony budynek od środka

Pożar Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowego w Kętach

Po zakończeniu akcji gaśniczej, która miała miejsce 6 kwietnia br., w dniu 8 kwietnia Inspektorzy WIOŚ dokonali oględzin spalonej części zakładu należącego do Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowego „Beka”. Spalone zostały kotłownia i suszarnia drewna. Podczas wizji terenowej nie stwierdzono zanieczyszczeń. Z uzyskanych na miejscu informacji wynikało, iż w spalonych pomieszczeniach nie było substancji chemicznych ani odpadów.

Budynek Zakładu jest w trakcie kontroli Inspekcji Nadzoru Budowlanego.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie z dniem 8 kwietnia br. rozpoczął kontrolę podmiotu celem oceny skutków pożaru.