informacja

Zanieczyszczenie potoku Młynówka w Andrychowie

Zanieczyszczenie potoku Młynówka w Andrychowie substancją koloru białego było powodem interwencji inspektorów WIOŚ w terenie.  Zanieczyszczenia przedostawały się do potoku Młynówka z betonowego kolektora burzowego.

Inspektorzy WIOŚ w Krakowie. wraz z pracownikiem CLB w Krakowie udali się w teren w celu przeprowadzenia wizji. Przeprowadzono oględziny koryta potoku Młynówka w rejonie kolektora kanalizacji burzowej  o średnicy Ø 800 mm na wysokości skrzyżowania ulic Batorego i Strefowej w Andrychowie. Potwierdzono wyraźne zanieczyszczenie nieznaną substancją koloru białego. Wizualnie nie stwierdzono śniętych ryb oraz innych martwych organizmów żywych. Około godz. 22.30 nastąpił kolejny zrzut substancji zanieczyszczającej koloru białego  z tego samego kolektora burzowego. Substancja zanieczyszczająca częściowo zatrzymana została na dwóch zaporach sorbcyjnych ustawionych przez funkcjonariuszy PSP w odległości około 20 m i 40 m poniżej wylotu kanalizacji burzowej. Pracownik CLB Oddział w Krakowie pobrał do analiz fizykochemicznych próbę zanieczyszczonych wód opadowych bezpośrednio przy wylocie kolektora kanalizacji burzowej. Planowany zakres badań pobranej próbki to: BZT5, ChZTCr, węglowodory ropopochodne, ksylen, toluen.

W trakcie zrzutu substancji zanieczyszczającej do potoku Młynówka inspektorzy WIOŚ wraz z wezwanymi na miejsce funkcjonariuszami Policji (KP Andrychów) po wytypowaniu potencjalnych sprawców zdarzenia przeprowadzili dodatkowe wizje m.in. na terenie: Andrychowskiej Fabryki Maszyn DEFUM S.A., ul. Batorego 35, GRANPAK Spółka z o.o., ul. Przemysłowa 30 i PSS Społem Andrychów Zakład Piekarsko – Ciastkarski, ul. Batorego 33. Nie stwierdzono jednak śladów wskazujących na przedostanie się substancji zanieczyszczających z terenu wytypowanych zakładów do kanalizacji wód opadowych.

Sprawca zdarzenia nie został ustalony. WIOŚ będzie prowadził dalsze czynności kontrolne polegające m.in. na analizie podkładów mapowych z naniesioną siecią kanalizacji burzowej oraz kontrole wytypowanych jednostek  stosujących substancje, których zrzut do kanalizacji burzowej mógł być przyczyną zanieczyszczenia wód powierzchniowych potoku Młynówka w dniu 03.04.2024 r.