Widok z tyłu ciężarówki dwóch funkcjonariuszy służby celno-skarbowej i inspektor WIOŚ

Udaremnienie nielegalnego przywozu 15,580 Mg odpadów zza granicy

Dobra współpraca pomiędzy służbami pozwoliła na udaremnienie nielegalnego przywozu 15,580 Mg odpadów zza granicy. To kolejne działania kontrolne Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie oraz funkcjonariuszy Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w ramach akcji „STOP Nielegalne Odpady”

 

W dniu 07.03.2024 r. na przejściu granicznym w m. Chyżne Inspektorzy WIOŚ w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu oraz funkcjonariusze Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego przeprowadzili działania kontrolne w ramach akcji „STOP Nielegalne Odpady”, w trakcie których skontrolowali 8 transportów. Ujawniony został jeden przypadek nielegalnego międzynarodowego przemieszczania odpadów.

W jednym ze skontrolowanych transportów realizowanych z terenu Słowacji do Polski stwierdzono odpady w postaci połamanych tworzyw sztucznych pochodzących ze zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (ZSEiE). Transport ten nie był zarejestrowany w systemie SENT. Ponadto nie zostały do niego załączone żadne dokumenty wymagane przy międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (w tym dokumenty potwierdzające, że transport jest skierowany do instalacji przetwarzania odpadów). Kierowca pojazdu nie potrafił określić, dokąd docelowo ma trafić transport. Tym samym transport stanowił nielegalne międzynarodowe przemieszczanie odpadów – udaremnione przez służby.

Funkcjonariusze MUCS skierowali transport na miejsce wyznaczone do magazynowania nielegalnych transportów odpadów i obecnie prowadzone są działania mające na celu zwrócenie odpadów do kraju wysyłki, tj. Słowacji.

O sprawie został powiadomiony Główny Inspektor Ochrony Środowiska, który jest organem właściwym do uzgodnienia z właściwym organem słowackim sposobu zwrotu odpadów oraz Prokurator Rejonowy w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 183 § 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 17).

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie przypomina, że międzynarodowe przepisy w zakresie przewozu odpadów określają szczegółowe wymagania w zakresie przewozu odpadów w zależności od ich rodzaju i charakteru. Jednym z takich wymogów jest posiadanie w trakcie międzynarodowego transportu odpadów odpowiednich dokumentów, które określają w szczególności instalację przetwarzania odpadów, do której są przemieszczane odpady.

Przywóz oraz wywóz odpadów za granicę wbrew przepisom podlega karze pozbawienia wolności od 1 roku do lat 10.