Pomiary jakości powietrza w Skawinie w normie

Po trwających tydzień pomiarach jakości powietrza na terenie byłej Huty Aluminium w Skawinie, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie informuje, iż nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców.

 

Pomiary WIOŚ w Krakowie zostały przeprowadzone w dniach 12-19 lipca. Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ Oddział w Krakowie na zlecenie WIOŚ w Krakowie, zainstalowało w Skawinie dodatkowe urządzenia pomiarowe do badań jakości powietrza w dwóch punktach pomiarowych: na stacji Ogrody w Centrum Skawiny oraz na terenie byłej Huty Aluminium

Badaniami objęto grupę szkodliwych dla zdrowia i typowych dla emisji przemysłowej węglowodorów aromatycznych, czyli benzenu, toluenu i ksylenu.

Wyniki badań nie potwierdziły wysokich stężeń rejestrowanych przez czujnik zainstalowany przez Miasto Skawina.

Poziomy stężeń benzenu, toluenu, etylobenzenu o-m-p-ksylenu są niskie w stosunku do norm godzinnych, które dla benzenu wynoszą 30 µg/m3,  dla toluenu, ksylenu 100 µg/m3, a dla etylobenzenu 500 µg/m3. Wykonano ponadto badania formaldehydu. Uzyskane wyniki badań wykazują, że jest go mniej niż 7 µg/m3, dopuszczalne stężenie 50  µg/m3 .

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie przypomina, iż badania prowadzone przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ są w pełni zgodne z prawodawstwem polskim i europejskim, a wszystkie urządzenia pomiarowe objęte są nadzorem metrologicznym.

Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ kontynuuje badania przygotowując rozszerzenie zakresu pomiarów o większą grupę lotnych substancji organicznych w skawińskim powietrzu.

Godnym uwagi jest wykonany na zlecenie Miasta raport Rady Naukowej wykazujący poziomy stężeń 25 lotnych substancji organicznych w okresie od 23 lutego do 13 maja 2019r. w 14 punktach miasta. (link) Stężenia tych substancji są na niskich poziomach.

Raport badanie gmina skawina